محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر

محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر

محرم فصل شروع حماسه های عاشورایی است. حماسه های که هر ماه را محرم، هر سرزمین را کربلا و هر روز را عاشورا می کند.

شهروندان گوشت را صرفاً از مراکز عرضه مجاز تهیه نمايند
مدیرکل دامپزشکی استان كهگيلويه وبويراحمد :

شهروندان گوشت را صرفاً از مراکز عرضه مجاز تهیه نمايند

مدیرکل دامپزشکی استان كهگيلويه وبويراحمد تاکید کرد: با توجه به شروع فصل گرما و احتمال شیوع تب کریمه کنگو، شهروندان گوشت قرمز را صرفاً از مراکز عرضه مجاز تهیه کنند.