دوره آموزشی مدیریت و بهداشت بیماری‌های ماهیان سردآبی در یاسوج برگزار شد
با همکاری اداره کل دامپزشکی و شورای نظام دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد :

دوره آموزشی مدیریت و بهداشت بیماری‌های ماهیان سردآبی در یاسوج برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت و بهداشت بیماریهای ماهیان سردآبی با همکاری اداره کل دامپزشکی و شورای نظام دامپزشکی استان در یاسوج برگزار شد.

یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۲۱ الی ۲۴ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد.

یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۲۱ الی ۲۴ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد.

یازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۲۱ الی ۲۴ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج‌فارس برگزار می‌گردد.

هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک'توسط جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در روزهای22 و 23 مهر ماه 1397 در سالن همایش های بین المللی رازی در شهر تهران برگزار می گردد.

هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک'توسط جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در روزهای22 و 23 مهر ماه 1397 در سالن همایش های بین المللی رازی در شهر تهران برگزار می گردد.

هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک'توسط جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در روزهای22 و 23 مهر ماه 1397 در سالن همایش های بین المللی رازی در شهر تهران برگزار می گردد.