حاج آقا سیدمحمدجعفر خادمی

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 125

لینک کوتاه