معرفی اداره کل


اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد با هدف تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی استان و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام پایه گذاری شده واین وظایف را از بدو تاسیس تا کنون با جدیت پیگیری نموده است .


اهداف و وظایف اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد

1-اهداف:
-تامین بهداشت دام استان از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دام و قرنطینه‏ دامی.
-مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق پیشگیری و شناسائی این بیماریها در دام .
-ایجاد قرنطینه‏های دامی در مبادی ورودی و داخل استان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی،
-کنترل بهداشتی ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج از استان صادر می شود.
-نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام.
-نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
-نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه و مراکز عرضه فرآورده های خام دامی.
-نظارت بر توزیع و فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
-مشارکت در سمینارهای استانی و ملی دامپزشکی و اعزام نماینده به این سمینارها در حدود اعتبارات مصوب و مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی و دامپزشکی.
-تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی در مناطق مورد نیاز در سطح استان .
-صدور پروانه اشتغال برای موسسات و واحدهای تهیه کننده مواد مورد مصرف دامپزشکی.
-صدور پروانه تاسیس بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و آزمایشگاهها ی دامپزشکی و نظارت بر فعالیت آنها.
-صدور پروانه اشتغال به کار مایه کوبی و درمان دام جهت افراد ذیصلاح.
-تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی از داخل یا خارج استان و عرضه آن به -مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض.

2-شرح وظایف:

-بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.

-بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.

-تامین بهداشت دام استان از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دام و قرنطینه‏ دامی.

-مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق پیشگیری و شناسائی این بیماریها در دام .

-ایجاد قرنطینه‏های دامی در مبادی ورودی و داخل استان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی،

-کنترل بهداشتی ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج از استان صادر می شود.

-نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام.

-نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.

-نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه و مراکز عرضه فرآورده های خام دامی.

-نظارت بر توزیع و فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.

-مشارکت در سمینارهای استانی و ملی دامپزشکی و اعزام نماینده به این سمینارها در حدود اعتبارات مصوب و مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی و دامپزشکی.

-تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی در مناطق مورد نیاز در سطح استان .

-صدور پروانه اشتغال برای موسسات و واحدهای تهیه کننده مواد مورد مصرف دامپزشکی.

-صدور پروانه تاسیس بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و آزمایشگاهها ی دامپزشکی و نظارت بر فعالیت آنها.

-صدور پروانه اشتغال به کار مایه کوبی و درمان دام جهت افراد ذیصلاح.

-تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی از داخل یا خارج استان و عرضه آن به مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض.

 

 

 

لینک کوتاه