دکترسیدمختار رجائی فر

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 107

همکاران: 

دکترسیدخدارحم موسوی نژاد: مسئول قرنطینه و امنیت زیستی