سیدمحمد میرحسینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

تلفن تماس: 33220176-074

 

همکاران:

-دکترجهانگیر نیکبخت:  کارشناس آموزش

-سیدجمال الدین حسینی: کارشناس سامانه های الکترونیک

-نادر اسماعیل زاده:  کارشناس آمار 

 

 

وظایف و تکالیف:

 

الف)اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری:

-سازماندهي و تشكيلات

-بهبود واصلاح فرايندها

-بهبود و اصلاح خدمات

-احصاء وظايف قابل واگذاري

-اطلاع رساني و تكريم ارباب رجوع

-پذيرش وبررسي پيشنهادها

-تدوين برنامه اصلاح نظام اداري

-تدوين برنامه پيشرفت جهادي اداره كل

-برنامه ريزي و راهبري تحول اداری

-پشتيباني ، توسعه شبكه

-آموزش و رفع مشكلات كامپيوتري به كاربران اداره كل و شهرستان

-تجهيز و نگهداري سخت افزار

-ارتباطات الكترونيك

-مديريت و پشتيباني سامانه هاي الكترونيك دامپزشكي

-راهبري پورتال اينترنتي اداره كل

-پيگيري و رفع مشكلات كليه سامانه هاي و نرم افزارهاي تحت عمليات اداره كل

-مدیریت پشتیبانی سامانه stat (سامانه خدمات آماری)

-آمار و اطلاعات عملكرد در حوزه سامانه خدمات آماری 

 

ب)آموزش و ترویج:

-برنامه ريزي آموزشي كاركنان

-آموزش و انتشارات

-نيازسنجي وهماهنگي پژوهش هاي كاربردي

-برنامه ريزي همكاري بامراكز آموزشي

-امورات كارآموزان دانشگاهي

-مديريت سامانه آموزش كاركنان دامپزشكی