سیدجمال الدین حسینی

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

تلفن تماس: 33220176-074

 

همکاران:

-خانم رویا نظری: کارشناس سامانه های الکترونیک

-دکترجهانگیر نیکبخت:  کارشناس آموزش

-نادر اسماعیل زاده:  کارشناس آمار 

 

 

وظایف و تکالیف:

 

الف)اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری:

-سازماندهی و تشکیلات

-بهبود واصلاح فرایندها

-بهبود و اصلاح خدمات

-احصاء وظایف قابل واگذاری

-اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع

-پذیرش وبررسی پیشنهادها

-تدوین برنامه اصلاح نظام اداری

-تدوین برنامه پیشرفت جهادی اداره کل

-برنامه ریزی و راهبری تحول اداری

-پشتیبانی ، توسعه شبکه

-آموزش و رفع مشکلات کامپیوتری به کاربران اداره کل و شهرستان

-تجهیز و نگهداری سخت افزار

-ارتباطات الکترونیک

-مدیریت و پشتیبانی سامانه های الکترونیک دامپزشکی

-راهبری پورتال اینترنتی اداره کل

-پیگیری و رفع مشکلات کلیه سامانه های و نرم افزارهای تحت عملیات اداره کل

-مدیریت پشتیبانی سامانه stat (سامانه خدمات آماری)

-آمار و اطلاعات عملکرد در حوزه سامانه خدمات آماری 

 

ب)آموزش و ترویج:

-برنامه ریزی آموزشی کارکنان

 

-آموزش و انتشارات

-نیازسنجی وهماهنگی پژوهش های کاربردی

-برنامه ریزی همکاری بامراکز آموزشی

-امورات کارآموزان دانشگاهی

-مدیریت سامانه آموزش کارکنان دامپزشکی

 

 

لینک کوتاه