سیدمصطفی حسینی کیا

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور

 

تلفن تماس: 33223316-074

داخلی: 112

همکاران:

خانم دکتر صفورا بزرگواری: کارشناس مسئول آبزیان

 

لینک کوتاه