انالله و انالیه راجعون

انالله و انالیه راجعون

با اندوه فراوان درگذشت همکار عزیزمان آقای اردشیر برماس را به مجموعه دامپزشکی استان تسلیت عرض می نماییم.